Inici

Districtes i barris

A les plaques dels carrers de Badalona trobem també el nom del barri

Fins ben entrat el segle XX, els veïnats tradicionals de Badalona havien sigut la Sagrera de Santa Maria (Dalt de la Vila),Llefià, Sistrells, Canyet i Pomar; els quatre darrers de caràcter més rural i escassament poblats en comparació amb la Sagrera. La nova realitat que viu la ciutat durant les primeres dècades de segle, i sobretot després de la Guerra Civil, amb l’arribada massiva d’immigrants que comporten un creixement de la ciutat en extensió. Davant d’aquesta situació, a efectes administratius i polítics, l’Ajuntament va aprovar el gener de 1958 una divisió en 24 barris i 9 districtes, sota criteris històrics i també en límits naturals (com els cursos d’aigua), encara que amb dificultats allà on es produïa on ja existia continuïtat urbana. El 1980, ja en democràcia, el consistori mirà de reorganitzar de nou el territori i es va refer el mapa de la ciutat, s’establí en 34 barris i 8 districtes.[38] La divisió de barris s’ha mantingut fins avui dia, encara que els districtes es van veure reduïts a sis el 2011 en iniciar-se el mandat de Xavier García Albiol.[39][40] Les plaques dels carrers de Badalona inclouen, a la part superior, el barri a qual pertanyen. Actualment, Badalona està formada per 34 barris agrupats en 6 districtes:[41][40]